Αναπηρικά Αμαξίδια

Αναπηρικά Αμαξίδια Τύπου Reclining
Μεταλλικά Πτυσσόμενα
Αλουμινίου Πτυσσόμενα
Αμαξίδια Τουαλέτας-Μπάνιου
Αμαξίδια Μεταφοράς
Αμαξίδια Ειδικού Τύπου