Άνω Άκρο

Ώμος – Βραχίονας
Αγκώνας
Καρπός – Αντιβράχιο