Βελόνες Παρακέντησης G-16 έως G-22

1,86

Σε απόθεμα
Διαφανής βάση για εύκολη παρατήρηση της απόσταξης εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου (ΕΟ), μη τοξική, μιας χρήσεως. Με ένδειξη CE.
Τεμάχια Συσκευασίας 
Εκκαθάριση