Ράμμα Polyamid Medipac

2,85

Σε απόθεμα

Το μονόκλωνο μη απορροφήσιμο ράμμα POLYAMID δύναται γενικώς να χρησιμοποιηθεί για την συμπλησίαση, συγκράτηση σε επαφή ή/και σύγκλιση μαλακών ιστών αλλά η χρήση του δεν ενδείκνυται για τους ιστούς του κεντρικού καρδιαγγειακού και του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Αποκολλάται εύκολα και ανώδυνα.
Το ράμμα POLYAMID συνήθως αφαιρείται μέσα σε διάστημα ενός μηνός.

Βελόνα : 19mm κόπτουσα 3/8 του κύκλου τριγωνική

Εκκαθάριση
Ράμμα

2.0, 3.0, 4.0, 5.0